موشن گرافیک پروموشن مرطوب کننده های زیپلین

موشن گرافیک پروموشن مرطوب کننده- زیپلین

فصل پاییز و سرمای هوا باعث خشکی بیشتر پوست  و افزایش مصرف کرم های مرطوب کننده در بین افراد می شود .
فروشگاه زیپلین این موقعیت را یک فرصت ویژه برای برگزاری پروموشن فروش کرم های مرطوب کننده در نظر گرفت. برای اطلاع رسانی به مشتریانش موشن گرافیک پروموشن کرم های مرطوب کننده را به ممتازدیزاین سفارش داد.

مقالاتی که شاید برایتان جذاب باشد

فهرست