موشن گرافیک- پروموشن روز بهداشت- فروشگاه زیپلین

موشن گرافیک- پروموشن- روز بهداشت

یکی از راه های تبلیغاتی به شدت جذاب این روزها، موشن گرافیک در سایز اینستاگرام هستند. ممتاز دیزاین این موشن گرافیک را برای پروموشن روز بهداشت، فروشگاه زیپلین ساخته است.

مقالاتی که شاید برایتان جذاب باشد

فهرست