لوگوموشن- فروشگاه زیپلین2

لوگوموشن زیپلین2

یکی از پرکاربردترین نوع موشن گرافیک، لوگو موشن است. لوگو موشن علاوه بر اینکه خود یک نوع ویدیو کامل و مستقل است. می تواند در همه ویدیو ها و موشن گرافیک هایی که برای یک برند ساخته می شود مورد استفاده قرار بگیرد.
ممتاز دیزاین این لوگو موشن را برای فروشگاه زیپلین ساخته است.

مقالاتی که شاید برایتان جذاب باشد

فهرست