انواع پرسپکتیو کدامند؟ از هر کدام آنها در چه موقعیتی استفاده کنیم؟

انواع پرسپکتیو

در این مقاله برای شما نمای کلی از انواع پرسپکتیو را تهیه کردیم تا با آن آشنا شوید و آگاه باشید که کارایی هر کدام در چه موقعیتی از کادر است.

برای اینکه با انواع پرسپکتیو آشنا شوید ابتدا باید بدانید پرسپکتیو چیست تا بتوانید از آن استفاده کنید.

پرسپکتیو

جالب است بدانید جهانی که شما مشاهده می کنید از قواعد پرسپکتیو پیروی می کنند. پرسپکتیو در واقع ابزاری است، که به وسیله آن یک توهم طبیعی از فضای سه بعدی به ما نشان می دهد. هر چیزی که شما طراحی می کنید از یک گلابی ساده تا کابل های برق موشک فضایی، همه از قانون پرسپکتیو استفاده می کنند.

اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم؛ پرسپکتیو یک شبکه نامرئی است که به ما کمک می کند تا اشیا را در فضای سه بعدی توصیف کنیم و آن را طبیعی جلوه دهیم.

پرسپکتیو خطی

پرسپکتیو اصلی دارای چهار دسته می باشد که تعداد نقاط ناپدید شونده اولیه در خط افق قرار دارند.

 • پرسپکتیو 1 نقطه ای
 • پرسپکتیو 2 نقطه ای
 • پرسپکتیو 3 نقطه ای
 • پرسپکتیو چند نقطه ای

پرسپکتیو 1 نقطه ای

پرسپکتیو یک نقطه ای

یکی دیگر از انواع پرسپکتیو، پرسپکتیو یک نقطه ای است؛ در پرسپکتیو یک نقطه ای تنها یک نقطه ناپدید شوند در خط افق قرار دارد؛ و تمام خطوط عمودی به سمت آن همگرا هستند.

چه زمانی از این نوع پرسپکتیو استفاده می کنیم؟

 • هنگامی که می خواهید یک نقطه کانونی قوی را در طرح های خود ایجاد کنید.
 • برای مشاهده مستقیم در نقاط قابل دید
 • برای نزدیک شدن به نمای جلو، دیدن یک طرف شیء
 • برای نمایش خطوط عمود بر صحنه ای که ترسیم می کنیم.

پرسپکتیو دو نقطه ای

پرسپکتیو دو نقطه ای

پرسپکتیو دو نقطه ای دارای دو نقطه ناپدید شونده در خط افق هستند که لزوما نیازی نیست داخل کادر باشند.

چه زمانی می شود از آن استفاده کرد؟

 • برای دیدن نقاط غیرعمود
 • زمانی که دو طرف عمود بر یک جسم را می بینید و هر دو تحریف شده پیش بینی شده هستند.

در پرسپکتیو دو نقطه ای معمولا نقطه کانونی در نزدیکی نقاط ناپدید شونده قرار ندارند بلکه به دنبال پیروی از قانون یک سوم است.

برای مثال می توانید به پرسپکتیو نمای گوشه خیابان یا نمایی از گوشه داخلی یک شیء اشاره کرد.

پرسپکتیو دو نقطه ای عمودی

این طرح هنوز پرسپکتیو دو نقطه ای محسوب می شود. پرسپکتیو این طرح کمی پیچ و تاب دارد؛ خط افق در این جا عمودی است اما این امکان را به ما می دهد که پویایی پرسپکتیو سه نقطه ای را تنها با دو نقطه ناپدید شونده شبیه سازی کنیم.

درسی که این نوع تصویر ها به ما می دهند؛ این است که درک کنیم همیشه خط افق، افق فیزیکی واقعی را به ما نشان نمی دهد.

پرسپکتیو سه نقطه ای

پرسپکتیو سه نقطه ای

یکی از انواع پرسپکتیو، پرسپکتیو سه نقطه ای است. پرسپکتیو سه نقطه ای از سه نقطه ناپدید شونده استفاده می کنند که دو نقطه از آن در خط افق قرار دارد؛ و مورد سوم نیز بالاتر از خط افق یا زیر آن قرار دارند.

دو نقطه پرسپکتیو سه نقطه ای اصلی وجود دارند:

 • نمای دید کرم: دید خودتان را تصور کنید که از بالا به آن نگاه می کنید. خط افق شما بسیار پایین است.
 • نمای دید پرنده: خودتان را پرنده تصور کنید که از آسمان به زمین نگاه می کنید.

پرسپکتیو چند نقطه ای

آخرین نوع پرسپکتیو خطی، پرسپکتیو چند نقطه ای است. این نوع از پرسپکتیو در مواردی استفاده می شود که در کادر بیش از دو نقطه در خط افق وجود دارد.

جالب است بدانید این مدل رایج ترین و بهترین نوع پرسپکتیو است که می توانیم در دنیای واقعی نیز بسیار آن را مشاهده کنیم.

در چه موقعیت مکانی می شود از آن استفاده کرد؟

 • هنگام ترسیم اشایء غیر عمود
 • هنگام طراحی جاده های منحنی
 • هنگامی که اشیاء موجود در صحنه در یک شبکه عمودی قرار دارند.
 • هنگام ترسیم اشیاء غیر عمود

ممکن است فکر کنید راه پله نمونه ای از پرسپکتیو چند نقطه ای است در صورتی که راه پله پرسپکتیو یک نقطه ای است.

پرسپکتیو منحنی

پرسپکتیو منحنی

پرسپکتیو منحنی نوع دیگری از تصویر سازی متفاوت از همه دیدگاه های خطی، با معرفی منحنی ها به سیستم شبکه ای است. پرسپکتیو منحنی با 4، 5 و یا گاها 6 نقطه ناپدید می شوند.

پرسپکتیو منحنی سه دسته دارد.

 • میدان دید استوانه (4 نقطه ناپدید شونده)
 • میدان دید نیم کره (5 نقطه ناپدید شونده)
 • میدان دید کروی (6نقطه ناپدید شونده)

پرسپکتیو منحنی نشان دهنده روش های پیشرفته پرسپکتیو است که چشم ماهی نمونه ای از آن است.

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید. اگر می خواهید علاوه بر طراحی دستی و کاغذی طراحی دیجیتال را یاد بگیرید به شما پیشنهاد می کنیم تا مقاله آموزش قتوشاپ مقدماتی و پیشرفته ما را از دست ندهید.

مقالاتی که شاید برایتان جذاب باشد

فهرست