ممتاز دیزاین

اﺳﺘﺪﯾﻮ ﻫﻨﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای

تابلو

بسیاری از افراد از تابلو ها برای تبلیغات استفاده می کنند و این روش نیز، از گذشته روشی محبوب در بین افراد بوده است. تابلو ها باید طراحی ای جذاب و زیبا داشته باشند تا بتوانند مخاطبان خود را جذب کنند.

در طراحی تبلیغات باید از رنگ های زیبا و چشم نواز (بسته به ماهیت تابلو) استفاده شود.