ممتاز دیزاین

اﺳﺘﺪﯾﻮ ﻫﻨﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای

پوستر

یکی دیگر از روش های تبلیغات، طراحی پوستر می باشد که طرفداران زیادی در بین مردم دارد. باید در هنگام طراحی پوستر کمی خلاقانه تر رفتار کرد زیرا کاربران از طرح های قدیمی و کلیشه ای خسته شده اند.