ممتاز دیزاین

اﺳﺘﺪﯾﻮ ﻫﻨﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای

کاتالوگ و بروشور

نمونه کار های کاتالوگ و بروشور ممتاز دیزاین را می توانید در این بخش مشاهده نمایید اما، ابتدا مروری بر تعاریف کاتالوگ و بروشور داشته باشیم:

بروشور

یک سند چاپی متشکل از یک برگه تا خورده را بروشور می نامند. بروشور کتاب یا مجله کوچکی نیز می تواند باشد که دارای متن و عکس های فراوانی است که معمولا برای معرفی یک محصول، مکان و یا هر چیزی می تواند باشد. بروشور ها برای جلب توجه باید دارای جلوه های خاص و زیبا باشند.

بروشور مانند یک واسط بین شرکت و خریداران است به همین دلیل باید به اندازه کافی حرفه ای و زیبا باشد.

کاتالوگ

کاتالوگ یک سند و یا کتاب شامل فهرست می باشد و مانند یک راهنما عمل می کند. کاتالوگ شامل اطلاعاتی است که به شما در هنگام خرید محصول کمک می کند.